jitto

STAFF

Masato Sadaoka
Editor / VFX Supervisor / CEO
Takeshi Kanda
Editor / VFX Supervisor
Akio Sakamaki
Editor / VFX Supervisor
Mitsunori Mae
Editor / VFX Supervisor
Hisako Fujii
Editor
Yoshifumi Hashimoto
Editor
Fumihito Endo
Offline Editor / Compositor
Kentaro Kawamoto
VFX Designer
Kana Sanada
Editor
Takeshi Yoong
CG Designer / CG Director / Director
Ryuta Nishizawa
CG Designer / CG Director
Tomomi Yoshida
CG Designer
Masaaki Tokaji
CG Designer
Naoki Takano
CG Director / Generalist
Kazuyuki Sakamoto
CG Designer
Taishi Yagyu
CG Designer
Takahiko Emi
CG Designer
Satoru Tokoi
Technical Director / Programmer
Shinji Tsuchiya
VFX Producer
Tokihiko Tsukamoto
VFX Producer
Natsumi Maki
Production Manager

CONTACT

jitto inc.
1-10-3-303 Azabujyuban Minato-ku Tokyo 106-0045 Japan
TEL: 03-3585-5510 / FAX: 03-3585-5501
E-MAIL: info@jitto.jp
MAP